Lån trots Kronofogden

Att ta lån trots Kronofogden kan vara svårt och bara att hamna med en anmärkning och skuld hos Kronofogden är en jobbig situation då det oftast innebär riktigt tuffa konsekvenser för ens privatekonomi. Har man fått en anmärkning hos Kronofogden så ligger denna betalningsanmärkning kvar i 3 år från det datum som man helt har betalat av sin skuld till Kronofogden.

Att få lån med skuld hos kronofogden är i stort sett omöjligt men det finns långivare som accepterar lån med betalningsanmärkningar och dessa långivare har vi listat nedan så du enkelt får en överblick. Du kan sortera tabellen som du vill och få mer info genom att klicka på långivarna.

Ta lån trots skuld hos Kronofogden

Kan man som privatperson ta lån med Kronofogden?

En anmärkning och skuld hos Kronofogden innebär betydligt mycket mer än att man faktiskt har en skuld som man måste betala. Ytterligare konsekvenser under de 3 år som anmärkningen ligger kvar gör också att du får svårt att ta nytt lån, du får inte stå på ett nytt mobilabonnemang eller handla saker mot avbetalning och du kan få väldigt svårt att hyra ny bostad eller köpa ny bil.

Vid alla dessa exempel som vi nyss gick igenom så kommer långivare, banker, hyresvärdar, telekomföretag och bilförsäljare att göra en sedvanlig kreditupplysning på dig. Här kommer anmärkningen hos Kronofogden att synas och som även kan göra många av alla dessa saker svåra att genomföra. Detta är också väldigt viktigt att veta om när du vill låna pengar med betalningsanmärkning och skuld hos kronofogden.

Man kan inte ta ett lån med skuld hos Kronofogden, men det går att få lån trots att man är registrerad hos kronofogden. Kronofogden är en svensk myndighet som övertar ett ärende när man som betalningsansvarig inte har kunnat fullfölja sin avbetalningsplan till en särskild bank eller långivare, kronofogden kommer heller inte in i bilden i ett första skeende utan först senare.

Nästa skede när en skuld inte blivit betald blir att långivaren skickar ärendet vidare till ett inkassoföretag vars uppgift istället blir att försöka driva in skulden. En eller som oftast flera försök att driva in skulden görs ifrån inkassoföretaget. Skulle fortsatt inte betalning ske så kommer inkassoföretaget i sin tur skicka vidare ärendet till sista instans, den svenska Kronofogdemyndigheten.

Det är alltså inte möjligt att ha ett direkt lån med Kronofogden. Du har fortsatt din skuld till din ursprungliga långivare eller till det företag där skulden uppkommit och där det först senare kan bli Kronofogdens uppgift att driva in skulden.

Om att låna pengar med aktiv skuld hos Kronofogden!

Även om det är väldigt svårt att få låna pengar med skuld hos Kronofogden så finns det ändå ett väldigt litet antal långivare som har specialiserat sig på att ändå göra detta. Här gäller dock väldigt begränsade möjligheter där det oftast erbjuds lån för att betala kronofogden och för att samla övriga lån och krediter hos just denna specifika långivare.

Har man väl hamnat i en situation där man redan har en aktiv skuld hos Kronofogden så är det väldigt sällan som ett ytterligare lån med kronofogdeskulder är rätt väg att gå. Här råder vi dig istället att se över vad du kan göra för att förbättra din privatekonomi.

Gör upp en bra månadsbudget över dina inkomster och utgifter och se över vad du kan göra på både kort som som lång sikt för att öka dina inkomster och minska dina utgifter. En ytterligare sak som är värd att se över är om du kan få hjälp av Kronofogden med skuldsanering av din aktiva skuld.

Skuldsanering, istället för att försöka ta nytt lån med kronofogdeskulder!

Har det gått så pass långt att man har hamnat i Kronofogdens register så är de i sin lagliga rätt att försöka få sina pengar tillbaka, detta kan göras med en så kalla utmätning.

En utmätning kan gå till på olika vis, antingen genom att Kronofogden drar en vis del av din lön som en delbetalning på din skuld. Detta dras i sådana fall automatiskt tills dess att din skuld är helt betald. Det kan även göras genom att Kronofogden tar en eller flera ägodelar i beslag som de sedan låter gå till försäljning, pengarna som ägodelarna inbringar går sedan till att reglera din skuld hos Kronofogden.

Det finns även en ytterligare väg att betala sin skuld på, genom en så kallad skuldsanering. En skuldsanering går ut på att Kronofogden förhandlar ned din skuld med den eller de som du har den ursprungliga skulden hos. Kronofogden gör sedan upp en betalningsplan som du ska följa under de kommande fem åren, detta gör att du under perioden kommer att få leva på vad man kallar för existensminimum. Ett existensminimum betyder att du nästan på kronan kommer att ha till dina absoluta nödvändigheter, varken mer eller mindre.

Summan för existensminimum är ca 4800 kronor men varierar från fall till fall och beroende på varje individs personliga förutsättningar, övriga intäkter eller ägodelar kommer att gå till att reglera skulden. Även om detta i grunden är en positiv sak att få den som är skuldsatt helt och hållet skuldfri så är det också bra att veta om att det är extremt tufft att leva på ett absolut existensminimum under fem års tid.

Så här går skuldsanering till

Att låna pengar med betalningsanmärkning och kronofogden är inget vi rekommenderar

Att ta nya lån när man redan är i en utsatt ekonomisk situation är sällan rätt väg att gå, det är heller inget som vi rekommenderar dig att göra.

Se istället över vad du kan göra för att inte bara förbättra din ekonomi utan även vad du också kan göra för att konsekvent kunna sköta den på rätt sätt. Detta kan såklart vara svårt, särskilt om man har en historia av att kontinuerligt också missköta den gång på gång.

Här finns det bra hjälp att kunna få via din hemkommun. Om du vet med dig att du är i just precis samma situation, tveka inte att kontakta din kommun. Tro inte att du är själv om att vara i samma situation, det är heller inte något att skämmas över då en negativ ekonomisk spiral som leder till problem med sin privatekonomi verkligen kan hända oss alla.

Din kommun kommer att sätta dig i kontakt med en ekonomisk rådgivare och där du kommer att få all den hjälp och stöd som du behöver, tjänsten är också helt och hållet gratis.

Vanliga frågor och svar om att låna pengar med betalningsanmärkning och skuld hos kronofogden!

Varför är det så svårt att få lån trots skuld hos Kronofogden?

Den kreditupplysning som tas (enligt svensk lag) kommer att visa för den långivare som du vill ansöka om lån hos att du har en negativ kredithistoria. Kreditupplysningen kommer helt enkelt visa att du tidigare inte har klarat av att sköta dina betalningar och där dessa i sin tur har lett till att du till slut hamnat med en anmärkning i Kronofogdens register.

Detta göra att varningsklockor kommer att ringa hos nya eventuella långivare, abonnemangstjänster och hyresvärdar m.fl som inte vill låna ut pengar, låta dig tecka nytt abonnemang eller hyra ut en bostad med risk för att du inte kommer att kunna betala dom.

Kan man ta sms lån trots Kronofogden?

Nej det är tyvärr heller inte möjligt få ett beviljat sms lån trots Kronofogden. Enligt svensk lag så måste långivaren alltid göra en kreditupplysning på dig när du ansöker om ett lån. Detta gäller oavsett vilken typ av lån det gäller men även oberoende storlek på summan som man vill låna. Det spelar heller ingen roll hos vilken långivare som man vill ansöka om sms lån trots Kronofogden hos då detta gäller hos alla långivare på marknaden.

Kan man ta lån för att betala Kronfogden och på så vis bli av med sin skuld till dom?

Det är väldigt svårt att få det beviljat hos någon annan än hos någon mindre långivare. Det finns vissa få långivare som har specialiserat sig på dessa typer av ärenden, ofta så kommer det till ett pris av en betydligt högre räntekostnad.

Är det Kronofogden som bestämmer att jag inte får låna pengar med skuld hos Kronofogden?

Nej det är det inte. Det är banken eller långivaren som du har ansökt om lån hos som själva bestämmer om du får låna pengar av dom eller inte, detta bestämmer alltså inte den svenska Kronofogdemyndigheten något om.

Är en betalningsanmärkning samma sak som att ha en anmärkning hos Kronofogden?

Nej det behöver inte betyda samma sak. Om du har betalat din skuld till din bank eller till din långivare och till och med till ett eventuellt inkassoföretag innan inkassoföretaget skickar ärendet vidare till Kronofogden så kommer du enbart att ha din anmärkning hos bank/långivare/inkassoföretag men ingen anmärkning hos Kronofogden.

Kommer inkassoföretaget däremot att hinna skicka ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten så kommer anmärkningen att finnas hos samtliga dessa. En anmärkning hos Kronofogden finns kvar i 3 års tid, efter detta så försvinner den automatiskt och kommer inte att vara synlig när en ny kreditupplysning görs.

Viktigt att veta om här är att den tid som anmärkningen ligger kvar hos Kronofogden räknas från den dag som din skuld har blivit helt och hållet avbetald och 3 år framåt.

Varför kan man inte köpa något på avbetalning om man har en skuld hos Kronofogden?

Det görs alltid en kreditupplysning när man ska handla något på avbetalning, kreditupplysningen kommer att varna företaget som du vill handla hos att du har en aktiv skuld eller aktiv anmärkning hos Kronofogden och kommer på så vis sätta stopp för ditt köp.

Efter att min anmärkning försvunnit hos Kronofogden, kan jag söka nytt lån?

Ja det kan du göra, vid den lagenliga kreditupplysningen så kommer inte din tidigare anmärkning att synas då denna försvinner automatiskt ur både kreditupplysningsföretagens samt ur Kronofogdens register.

Kan man avbetala sin skuld hos Kronofogden snabbare om man vill och få bort sin anmärkning snabbare på så vis?

Du kan alltid betala din skuld snabbare till Kronofogden om du skulle ha möjlighet till det. Anmärkningen ligger dock kvar i 3 år sett från den dag som skulden blivit helt betald och sedan i 3 år framåt, denna regel gäller alltid.